ZÁPIS do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne ve dnech 2., 3., 6. a 7. května 2024 na ředitelství MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havl. Brod. Podrobné informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 jsou uvedeny v detailu aktuality.

 

Podmínky pro přijetí dítěte

  • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
  • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
  • Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte se dokládá na tiskopise Vyjádření lékaře (ke stažení) nebo na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole, který si lze vyzvednout na kterékoliv naší mateřské škole nebo na ředitelství v Příčné 191, HB. 
  • Cizinci - občané Evropské unie doloží potvrzení o přechodném pobytu. Ostatní cizinci povolení k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Kritéria pro přijetí ZDE.

 

 

 

Přidáno 2. 4. 2024, autor: Štěpánka Sýkorová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru