Projekty • Havlíčkův Brod - Obec přátelská rodině

a seniorům 2023

Zapojili jsme se do projektu Havlíčkův Brod - Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

 

  

 • Projekt Barevné Korálky 

Naše mateřská škola získala dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský

  • Národní plán obnovy

  • Projekt Rozvoj MŠ Korálky III

Naše mateřská škola získala dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III

 


 

 • Projekt Rozvoj MŠ Korálky II

Naše mateřská škola získala dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II


 

 • Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - pětiletý projekt


 

 • Projekt Rozvoj MŠ Korálky

Naše mateřská škola získala dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

 • Logo hrátky - bezva hrátky

Naše organizace získala pro rok 2016 finanční prostředky z dotačního rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ za projekt „ Logo hrátky - bezva hrátky“. 

Projekt je zaměřený na podporu rozvoje dětské řeči, na získání didakticko - metodických pomůcek a materiálů pro hravé činnosti s dětmi. S pomůckami a materiály pracují nejen vyškolené logopedické asistentky, ale i ostatní pedagogové na všech devíti odloučených pracovištích naší organizace. Využíváme je v každodenních činnostech s dětmi nebo při tvořivých odpoledních dětí a rodičů. Velký přínos má pro naši práci s dětmi nová pomůcka Klokanův kufr. Jedná se o ucelenou pomůcku zaměřenou na diagnostiku a následný rozvoj dítěte v oblasti řeči, motoriky, sluchového a zrakového vnímání a logického myšlení.  Napomáhá nám připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy.

Jak hravou formou pracovat s nově získanými pomůckami jsme si ukázali na setkáních logopedických asistentek. Zde vznikl zásobník nápadů, námětů a zajímavých aktivit pro celkový rozvoj osobnosti dítěte. 

Napsali o nás: Havlíčkobrodský deník

Radniční okénko: YouTube


 

 • Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v kraji Vysočina

Naše mateřská škola získala dotaci na rozvoj polytechnické výchovy. Akce byla podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery: PRETOL HB s.r.o., Wikov Sázavan s.r.o., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., PSJ, a.s. 

Na všechna odloučená pracoviště byly zakoupeny stavebnice Variant Mega Konstruktér, které rozvíjejí děti v oblastech technického myšlení, jemné motoriky, prostorové orientace, představivosti, fantazie, komunikace a vzájemné spolupráce.

Postupně vytváříme prostorové objekty z této stavebnice a vytváříme fotoalba objektů pro inspiraci ostatním dětem z dalších pracovišť naší organizace.

logo

Odkaz na fotogalerii


 

 • Mluvím, mluvíš, mluvíme - dobře si rozumíme

Na tento projekt jsme získali finanční prostředky od MŠMT z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Jeho hlavní součástí je kurz pro učitelky naší organizace Primární logopedická prevence. Teoretická část proběhla na konci října a praktická část v listopadu a prosinci 2014 na jednotlivých mateřských školách v Havlíčkově Brodě. V prosinci na závěr kurzu absolvují učitelky zkoušku z teoretických vědomostí, kterou doplní o záznamy z praxe.

Další součástí jsou vzájemná setkání učitelek, které se při práci s dětmi věnují logopedické prevenci. Na těchto setkáních si předávají zkušenosti z práce s předškolními dětmi v oblasti rozvoje řeči, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a grafomotoriky;  metodické materiály; seznamují se s možností využití logopedických pomůcek.

 1. setkání - informativní: seznámení s projektem a s jeho cíli; informace o termínech ukázek individuální práce s dětmi a práce v edukativně stimulačních skupinách
 2. setkání - rozbor ukázky individuální práce s dětmi se zaměřením na logopedickou prevenci
 3. setkání - seznámení s logopedickými pomůckami a jejich využitím v praxi
 4. setkání - přínos logopedického kurzu, SWOT analýza projektu, kolektivní logopedická cvičení

Napsali o nás: Havlíčkobrodský deník 

Video: Facebook

Radniční okénko: YouTube

Odkaz na fotogalerii

Přidáno 10. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru