ÚPLATA za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty pro nový školní rok 2023/2024 v detailu aktuality.

 

 

OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚPLATY pro školní rok 2023/2024

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, stanovuji měsíční výši úplaty pro školní rok 2023/2024 na Mateřské škole Korálky Havlíčkův Brod takto:

 

  • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023/2024 ​ 730,- Kč.

 

Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Pro dítě zařazené do MŠ podle § 34 odst. 10 školského zákona je stanovena výše úplaty ve výši 2/3 výše úplaty.

 

Osvobozen od úplaty je:  

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění;
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče - zákon č. 117/1995 Sb., v platném znění;

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

Způsob úhrady:

  1. Trvalým příkazem na číslo účtu u KB Havlíčkův Brod: 78-7876780277/0100.
  2. Složenkou - splatnost je na složence vyznačena.

 

Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka školy

 

 

 

 

Přidáno 31. 5. 2023, autor: Štěpánka Sýkorová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru